Chris Buijink, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

De arbeidsmarkt flexibiliseert in hoog tempo. Banken hebben deze trend scherp in beeld. Steeds meer hypotheekaanvragen komen van consumenten met een flexibel arbeidscontract en inkomen. De vraag aan de banken verandert en daar willen wij als sector een antwoord op kunnen bieden. Dat antwoord komt niet altijd in de vorm van een hypotheek. De basis bij hypotheekverstrekking blijft “verantwoord lenen”. Het is essentieel dat consumenten goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, regels en de toepassing daarvan door banken. Het is in het belang van elke klant om goed voorbereid naar een bank of adviseur te stappen en dit geldt temeer voor zzp’ers en flexwerkers. Het versterken van de positie van de zzp’ers en flexwerkers met de wens om een woning te kopen is één van de belangrijkste doelstellingen van dit informatiepunt van de banken. In aanvulling daarop zullen de banken ieder voor zich transparant communiceren over mogelijkheden en begrenzingen bij hypotheekverstrekking.

We willen graag een open dialoog voeren over situaties waarin de flexibele arbeidssituatie te weinig zekerheid biedt om op verantwoorde wijze een hypotheek te kunnen verstrekken. Temeer omdat ook deze groep groeit. Samen met onze gesprekspartners moeten we de woonmogelijkheden voor deze consumenten bespreken. De arbeidsmarkt en de woningmarkt zijn nauw met elkaar verbonden. Wij voelen ons als banken verantwoordelijk om actief het gesprek op te zoeken met u als consument en als stakeholder. Laat ons weten wat uw ervaring is en hoe we met elkaar deze gezamenlijke uitdaging aan kunnen gaan.”

De vraag aan banken verandert en daar spelen wij op in