Jurriën Koops, Directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Wie kent ze niet? De grote gebeurtenissen in een mensenleven die grote gevolgen hebben. Echtscheiding, werkloosheid maar ook leuke zaken als een huwelijk en de geboorte van een kind.

Twee Amerikaanse wetenschappers hebben in 1967 een schaal gemaakt van alle grote gebeurtenissen met impact op een mensenleven. Wat blijkt? Het hebben van een hypotheek voor de aankoop van een huis staat hoog genoteerd. Voor ieder mens een life changing event.

Een eigen huis. Een plek onder de zon. Wie wil dat niet? Sinds begin juli 2017 is het ook mogelijk voor alle uitzendkrachten in Nederland. Met de perspectiefverklaring kunnen zij bij alle grote hypotheekverstrekkers terecht.

Hoe werkt het precies? Als je als uitzendkracht langer dan een jaar voor hetzelfde uitzendbureau werkt kun je een perspectiefverklaring aanvragen. Mits de uitzender zo’n verklaring mag uitgeven. In de perspectiefverklaring wordt een inschatting gemaakt van het toekomst perspectief van de uitzendkracht. Is hij of zij in de toekomst in staat om een bestendig inkomen te verdienen? Wat zijn zijn of haar perspectieven op de arbeidsmarkt? Banken nemen de perspectiefverklaring vervolgens mee in hun beoordeling voor het al dan niet verstrekken van een hypotheek. Daarbij kijken ze ook naar zaken als vermogen, schulden en of er nog een tweede inkomen is.

De perspectiefverklaring helpt uitzendkrachten hun eigen toekomst verder vorm te geven. Een eigen huis hoort daarbij. Huisje, boompje, beestje. Ik ben heel blij en trots dat we als uitzendbranche, samen met banken en consumentenorganisaties, hieraan ons steentje kunnen bijdragen.

Uitzendkrachten die willen weten welk uitzendbureau de perspectiefverklaring verstrekt kunnen terecht op www.perspectiefverklaring.nl.

Een eigen huis voor grote groep mensen die tot nu toe buiten schot bleef