Helen, Arts in opleiding met tijdelijk contract bij groot ziekenhuis

Situatie in het kort

  • Arts in opleiding (specialisme radiologie)
  • Werkt bij maatschap in groot ziekenhuis
  • Huidige inkomen: 55.000
  • Woont samen in een huurwoning
  • Wil samen met partner een huis kopen

Helen is 30 jaar. Ze hoopt over 10 maanden haar opleiding tot radioloog af te ronden. Een prachtig vak. Maar als net afgestudeerd radioloog kom je niet meer zo makkelijk aan een vaste baan als vroeger. Helen kan zich misschien inkopen bij de maatschap waar zij nu voor werkt, maar hiervan staat nog niets op papier. De maatschap wil geen intentieverklaring afgeven. Bovendien is met inkopen een flinke investering gemoeid.

‘Ik snap wel dat de bank terughoudend was, toen wij een hypotheek aanvroegen’, zegt Helen. ‘Ik heb geen vast inkomen en mijn vriend Aaron ook niet. Hij werkt als zelfstandig marketing- & communicatieadviseur. Hij verdient wel goed. Zijn inkomen over de afgelopen twee jaar was gemiddeld 45.000. Bovendien heeft hij een getekende opdracht bij een grote verzekeraar voor de komende vijf maanden. We hoopten dat dat wat gewicht in de schaal zou leggen.’

Beide inkomens belangrijk

Dat deed het. Bij de hypotheekaanvraag van Helen en Aaron spelen beide inkomens een rol. Op basis van het inkomen van Aaron van de afgelopen twee jaar en het vooruitzicht dat dit zich voortzet, schat de bank in dat zijn inkomen ‘voldoende bestendig’ is. En hoewel passend werk vinden op dit moment niet meevalt voor een radioloog, is de verdiencapaciteit van Helen hoog.

‘Wat ook meewoog in de beslissing van de bank is dat we in de afgelopen twee jaar een huur van 1.050 per maand hebben betaald ’, aldus Helen. ‘De hypotheeklasten voor het huis dat we op het oog hebben, zijn netto lager dan de huidige huur. Verder hebben we allebei in de afgelopen twee jaar nog wat gespaard. Goed dat de bank ook naar die feiten keek.’

‘Goed dat de bank ook naar andere feiten keek’